Powiat zduńskowolski

mpzpUchwała nr LI/625/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Zduńska Wola


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIX/271/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pstrokoniach i Zapolicach gmina Zapolice


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XL/301/2013 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zduńska Wola dla obszaru fragmentu wsi Karsznice w części obejmującej teren w rejonie skrzyżowania ulic Kosynierów i Kościuszki


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/500/13 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 24 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Zduńska Wola


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/247/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 27 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 356, 357, 358, 359, 360, 361/8, 361/9 oraz części działek nr 361/6, 362, 363, 364, 365, 366, położonych w obrębie geodezyjnym Dziadkowice w Gminie i Mieście Szadek


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXV/179/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Dziadkowice w Gminie i Mieście Szadek


Data uchwalenia: 2012-11-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-27

Zobacz treść planu (PDF).