mpzpUchwała nr XXXI/298/13 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany I-go etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska obejmującego teren „Centrum”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież