mpzpUchwała nr XXXII/563/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf