mpzpUchwała nr XIII/126/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 9 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-25

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, wynosi:

1) dla terenów oznaczonych symbolami PU, U, U1, US, MU, MU1, MWU, UMW - 30%;

2) dla wszystkich pozostałych terenów, nie wymienionych w pkt. 1 - 20%;

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Załącznik3.pdf
Zalacznik4.doc
Zalacznik5.doc
Zalacznik6.doc
Zalacznik7.doc

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]347 kB

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież