Gmina Biecz

mpzpUchwała nr XXXIII/415/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-25

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 „ustawy” – 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr XXXIII/414/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-18

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 „ustawy” – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XIX/273/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-02

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) - 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf

mpzpUchwała nr XVIII/253/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-16

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf
Zalacznik9.pdf
Zalacznik10.pdf
Zalacznik11.pdf
Zalacznik12.pdf
Zalacznik13.pdf
Zalacznik14.pdf
Zalacznik15.pdf
Zalacznik16.pdf
Zalacznik17.pdf
Zalacznik18.pdf
Zalacznik19.pdf

mpzpUchwała nr XI/137/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-17

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości Nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 „ustawy” - 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Załącznik2.jpg

mpzpUchwała nr X/113/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-12

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 „ustawy” - w wysokości 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 3

mpzpUchwała nr X/112/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-12

Renta planistyczna:

Ustala się stawke procentową stanowiącą podstawe do naliczenia opłat o których stanowi przepis art.36 ust. 4 „ustawy” - w wysokości 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

mpzpUchwała nr X/115/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-12

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 „ustawy” - w wysokości 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7

mpzpUchwała nr X/111/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-12

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr X/114/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-12

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-01

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-15

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 „ustawy” - 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf
Załącznik9.pdf
Zalacznik10.pdf
Zalacznik11.pdf
Zalacznik12.pdf
Zalacznik13.pdf

mpzpUchwała nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-19

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 „ustawy” - 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1

mpzpUchwała nr XL/454/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-18

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 „ustawy” - 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg

mpzpUchwała nr XL/455/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-18

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 „ustawy” - 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.jpg
Zalacznik6.jpg
Zalacznik7.jpg
Zalacznik8.jpg
Zalacznik9.jpg
Zalacznik10.jpg
Zalacznik11.jpg
Zalacznik12.jpg