mpzpUchwała nr 443/XXXVI/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-10

Renta planistyczna:

W Dziale III - Przepisy przejściowe i końcowe w § 18 dodaje się ust.4, który otrzymuje brzmienie "4. Ustala się wysokość opłaty, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia zmiany planu, dla terenów MU w wysokości 1%."

Zobacz treść planu (PDF)

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież