mpzpUchwała nr XIII/95/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Bielanka część działki Nr 341.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala dla terenów MN wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planu, w   wielkości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież