mpzpUchwała nr XIII/100/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Dominikowice (plany A, B) działki Nr 39/1, 40/9, część działek Nr 37/3, 38/1, 40/13, część działki Nr 1414/54.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planów, dla terenów 1   MN i   2 MN/k1, w   wysokości 10%, dla terenów 1   W w   wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież