mpzpUchwała nr XIII/101/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Klęczany część działki Nr 154/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planu, dla terenów MN/U/P/zz, w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież