mpzpUchwała nr XIII/102/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kobylanka część działki Nr 456, część działki Nr 991/1, część działki Nr 88, część działki Nr 939, część działki Nr 1331.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planów, dla terenów 1   MN/k, 2   MN, 3   MN, 4   MN/k, 5   MN, w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież