mpzpUchwała nr 268/XXI/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" dla działki Nr 429/5, działki Nr 431/6 i części działki Nr 426/14.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-18

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów U w wysokości 10%, dla terenów ZN i ZN/KD w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież