mpzpUchwała nr 405/XXXIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” działka Nr 447 przy ul. Dukielskiej, działka Nr 175/1 przy ul. Biechońskiego, działka Nr 250/7 przy ul. Sosnowej, część działki Nr 189/4 przy ul. Dukielskiej i działka Nr 2028/14 przy ul. Batorego w Gorlicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-19

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów, dla terenów 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN/o, 5 MN w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.jpg

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież