mpzpUchwała nr XIX/240/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – część działki Nr 70/1 we wsi Bodaki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-06

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów MN w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież