mpzpUchwała nr LXXX/1219/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – Łęg”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-12

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) na całym obszarze planu ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na poziomie 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież