mpzpUchwała nr LXXVII/1131/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wielicka - Wschód”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-09

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież