mpzpUchwała nr XX/217/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łostówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-26

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg