mpzpUchwała nr XLIII/301/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).