mpzpUchwała nr 208/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice – Centrum”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-06

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu w przypadku, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość w terminie nie późniejszym niż 5 lat od daty wejścia planu w życie w wysokości:
1) dla terenów o symbolach MN, MU, MWU, US, UC i U - 30 %,
2) dla pozostałych – 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież