Gmina Sułkowice

mpzpUchwała nr XLVI/302/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice – w jej granicach administracyjnych.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/240/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/205/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu określonego w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XVII/85/12 z dnia 26 stycznia 2012 r., w zakresie sprostowania oczywistych omyłek graficzno-pisarskich.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-17

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIV/134/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-19

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXIV/136/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice – w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu określonego w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XVII/85/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-12

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr X/44/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w treści Uchwały Nr III/5/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Rudnik w Gminie Sułkowice w zakresie poszerzenia terenu cmentarza wraz ze strefą sanitarną.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-05

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr X/42/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Harbutowice w Gminie Sułkowice w zakresie wyznaczenia terenów usług sportu i rekreacji – wyciągi i trasy narciarskie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-22

Renta planistyczna:

Dla nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem zmiany planu, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość - ustala się, jednorazową opłatę w stosunku procentowym do wzrostu tej wartości w wysokości - 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.png

mpzpUchwała nr III/5/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Rudnik w Gminie Sułkowice w zakresie poszerzenia terenu cmentarza wraz ze strefą sanitarną.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-30

Renta planistyczna:

Dla nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem zmiany planu, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość - ustala się, jednorazową opłatę w stosunku procentowym do wzrostu tej wartości w wysokości - 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Sekcja_1-_Rudnik.jpg
Sekcja_2-Rudnik.jpg
Sekcja_3-Rudnik.jpg
Sekcja_4_-_Rudnik.jpg
Sekcja_5-Rudnik.jpg
Sekcja_6-Rudnik.jpg
Uklad_sekcji-_Rudnik_bc.jpg

Załącznik2