mpzpUchwała nr XXXIV/223/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzbanowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-19

Zobacz treść planu (PDF)