mpzpUchwała nr XII/174/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – w granicach opracowania „Klęczany II”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-30

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do naliczania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania stawkę procentową ustala się w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (Akt.pdf)Akt.pdf[ ]519 kB
Download this file (Zalacznik1.jpg)Zalacznik1.jpg[ ]1317 kB