mpzpUchwała nr XIX/313/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem dla terenów oznaczonych symbolem UC w   wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież