mpzpUchwała nr XXI/347/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-17

Renta planistczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „MN” - 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież