mpzpUchwała nr XII/113/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 14 – Mogilno/Posadowa (Podlas).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Akt_reczny.pdf