mpzpUchwała nr XV/141/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan Nr 5 – Jasienna/Korzenna/Lipnica Wielka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-23

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf
Zalacznik3.pdf
akt.docx
Zalacznik2.pdf