mpzpUchwała nr XXXVIII/324/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „nr 13 – Bukowiec/Jasienna”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-24

Zobacz treść planu (PDF).