Gmina Krynica-Zdrój

mpzpUchwała nr LI.303.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 5 –CZARNY POTOK)”.


Data uchwalenia: 2014-01-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-25

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVIII.277.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mochnaczka Wyżna 1”, przyjętego uchwałą nr XXIX.173.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 30 sierpnia 2013 r. (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego z dnia 1 października 2012 r. poz. 4775)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVII.272.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 października 2013r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 2 – CENTRUM)”, przyjętego uchwałą Nr XXXII.191.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r., dla terenu oznaczonego w tekście planu symbolem 2.U.18.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-25

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXII.191.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 2 – CENTRUM)”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-11

Renta planistyczna:

Ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenów w związku z uchwaleniem planu, stawkę dla naliczania opłat w wysokości:
1. 30% dla terenów oznaczonych w planie symbolami MW, MN, U/M, M/U, MN/MP, US, UT, U i Uh;
2. 10% dla terenów pozostałych.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXII.193.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica - Zdrój (OBSZAR 3 - SŁOTWINY)".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-10

Renta planistyczna:

Ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenów w związku z uchwaleniem planu, stawkę dla naliczania opłat w wysokości:
1. 30% dla terenów oznaczonych w planie symbolami MW, MW/Uh, MN, MNw, MN/U, U/M, M/U, MN/MP, US, U, Uz i Uh.
2. 10% dla terenów pozostałych.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXII.192.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica–Zdrój (OBSZAR 5 –CZARNY POTOK)”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-10

Renta planistyczna:

Ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenów w związku z uchwaleniem planu, stawkę dla naliczania opłat w wysokości:
1. 30% dla terenów oznaczonych w planie symbolami MW, MN, MN/U, US, U i Uh.
2. 10% dla terenów pozostałych.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXX.178.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2012r. w sprawie: uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica–Zdrój (OBSZAR 6 – ŹRÓDLANA)”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-08

Renta planistyczna:

Ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenów w związku z uchwaleniem planu, stawkę dla naliczania opłat w wysokości:
1. 30% dla terenów oznaczonych w planie symbolami MW, MN, M/U, MN/MP.
2. 10% dla terenów pozostałych.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXIX.173.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mochnaczka Wyżna 1”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-01

Renta planistyczna:

Ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenów w związku z uchwaleniem planu, stawkę dla naliczania opłat w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXVII.166.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 4 – JAWORZYNA)”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-24

Renta planistyczna:

Ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenów w związku z uchwaleniem planu, stawkę dla naliczania opłat w wysokości:
1. 30% dla terenów oznaczonych w planie symbolami MN, US, U, i Uh.
2. 10% dla terenów pozostałych.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXVII.165.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 1 – ZDRÓJ)”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-24

Renta planistyczna:

Ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenów w związku z uchwaleniem planu, stawkę dla naliczania opłat w wysokości:
1. 30% dla terenów oznaczonych w planie symbolami MW, MN, MNw, U, Uz i Uh.
2. 10% dla terenów pozostałych.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXIV.144.1012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uzdrowisko Krynica–Zdrój, OBSZAR 7 – PUŁASKIEGO”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-16

Renta planistyczna:

Ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenów w związku z uchwaleniem planu, stawkę dla naliczania opłat w wysokości:
1. 30% dla terenów oznaczonych w planie symbolami MN, M/U, MN/MP i Uh.
2. 10% dla terenów pozostałych.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXIV.145.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 8 - STARA DROGA)”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-15

Renta planistyczna:

Ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenów w związku z uchwaleniem planu, stawkę dla naliczania opłat w wysokości:

1. 30% dla terenów oznaczonych w planie symbolami MW, MN, MN/U, M/U, U i Uh.

2. 10% dla terenów pozostałych.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr LIII/371/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lipca 2010r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Krynica - Zdrój Góra Parkowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-20

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów ZP/US i US w wysokości 10%, dla wszystkich pozostałych terenów 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XLVII/334/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO KRYNICA – ZDRÓJ 74 – działki Nr 23/3, 23/4, 33/2, 33/5, 73, 74, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95/2, 97/2 i część działek 23/1, 69, 79, 84/1, 89, 96 przy ulicy Czarny Potok.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-03-29

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów UG w wysokości 10%, dla terenów US w wysokości 5%, dla pozostałych terenów (ZL, W/Zb) 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Rysunek planu.pdf

mpzpUchwała nr XLVII/333/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO KRYNICA – ZDRÓJ 73 – działki Nr 254/1, 255/2, 255/3 przy ul. Zielonej, działki Nr 268, 375/4, 375/5, 375/6, 375/7, 375/8,377/4, 377/5, 496, 497, 500 i część działek 376, 378, 379, 422, 425 przy ul. Zamkowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-03-29

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów UT, UT/US, MN w wysokości 10%, dla terenów US w wysokości 5%, dla pozostałych terenów (ZL, ZN, US/KD, KDW, KDD) 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Rysunek planu.pdf