Gmina Stary Sącz

mpzpUchwała nr XLI/527/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie „zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 2”, przyjętego Uchwałą Nr XXX/324/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 96, poz. 666 z dnia 17.02.2005r.), zmienioną Uchwałą Nr VIII/102/07 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 486, poz. 3221 z dnia 02.07.2007r.) i Uchwałą Nr X/96/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 25 lipca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 508, poz. 504 z dnia 02.11.2011r.)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/413/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie „uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 1”, przyjętego Uchwałą Nr XXX/323/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 96, poz. 66 z dnia 17.02.2005r.) i zmienionego Uchwałą Nr XL/507/09 z dnia 18 maja 2009r.( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 324, poz. 2333 z dnia 04.06.2009r.).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-21

Renta planistyczna:

Ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenów w związku z uchwaleniem planu, stawkę dla naliczania opłat w wysokości:
1. 30% dla terenów oznaczonych w planie symbolami: U, U/C, P/U;
2. 10 % dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXX/313/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gołkowice Dolne”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-11

Renta planistyczna:

Ustala się z tytułu uchwalenia planu i związanego z tym wzrostu wartości nieruchomości, stawkę dla naliczania opłat w wysokości:
1. 30% dla terenów oznaczonych w planie symbolami: P/U, U.
2. 20% dla terenów oznaczonych w planie symbolami MN, MN/U.
3. 10% dla terenów pozostałych.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik4.pdf
Zalacznik4.1.pdf
Zalacznik4.2.pdf
Zalacznik4.3.pdf
Zalacznik4.4.pdf
Zalacznik4.5.pdf
Zalacznik4.6.pdf
Zalacznik4.7.pdf
Zalacznik4.8.pdf
Zalacznik4.9.pdf
Zalacznik4.10.pdf
Zalacznik4.11.pdf
Zalacznik4.12.pdf
Zalacznik4.13.pdf
Zalacznik4.14.pdf
Zalacznik4.15.pdf
Zalacznik4.16.pdf
Zalacznik4.17.pdf
Zalacznik4.18.pdf
Zalacznik4.19.pdf

 

mpzpUchwała nr X/96/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie "zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 2”, przyjętego Uchwałą Nr XXX/323/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 30 grudnia 2004 r. ze zmianami oraz zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STARY SĄCZ 27”, przyjętego Uchwałą Nr XLI/65/2001 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 16 lipca 2001 roku.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-02

Renta planistyczna:

Ustala się z tytułu uchwalenia planu i związanego z tym wzrostu wartości nieruchomości, stawkę dla naliczania opłat w wysokości:

1. 30% dla terenów oznaczonych w planie symbolami literowymi U, P/U, MM i MN/U, PS;

2. 20% dla terenów oznaczonych w planie symbolami literowymi MN;

3. 10% dla terenów pozostałych.

Zobacz treść planu (PDF)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 

mpzpUchwała nr VIII / 72 / 2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Moszczenica Wyżna”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-03

Renta planistyczna:

Ustala się z tytułu uchwalenia planu i związanego z tym wzrostu wartości nieruchomości, stawkę dla naliczania opłat w wysokości:

1)30% dla terenów oznaczonych w planie symbolami: PPn;

2)20% dla terenów oznaczonych w planie symbolami MN; MN/U

3)10% dla terenów pozostałych.

Zobacz treść planu (PDF)

siatka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

 

mpzpUchwała nr VI / 48 / 2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Moszczenica Niżna”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-19

Renta planistyczna:

Ustala się z tytułu uchwalenia planu i związanego z tym wzrostu wartości nieruchomości, stawkę dla naliczania opłat w wysokości:

1. 30% dla terenów oznaczonych w planie symbolami: U; PPn;

2. 20% dla terenów oznaczonych w planie symbolami MN; MN/U;

3. 10% dla terenów pozostałych.

Zobacz treść planu (PDF)

ukl_sekcji1
wyrys

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/469/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 7”, przyjętego Uchwałą Nr X/96/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 25 lipca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 508, poz.504 z dnia 02.11.2011r ).

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-02

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXXVIII/469/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 7”, przyjętego Uchwałą Nr X/96/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 25 lipca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 508, poz.504 z dnia 02.11.2011r ).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-02

Zobacz treść planu (PDF)