mpzpUchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza, uchwalonego Uchwałą Nr XX/148/2004 Rady Gminy Koniusza z dnia 21 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza /Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 357, poz. 3878/.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-28

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, pobieranej w przypadku zbywania nieruchomości na kwotę:

a) 20% - od wzrostu wartości terenów zabudowy usługowej, komercyjnej, UU,

b) 5% - od wzrostu wartości terenów rolnych, R1.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Załącznik2.jpg

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik2.jpg)Zalacznik2.jpg[ ]1983 kB