Gmina Nowe Brzesko

mpzpUchwała nr XXVI/184/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko..


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-18

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXII/141/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 września 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVII/108/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-11

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XVII/108/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-11

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-27

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.doc
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc
Zalacznik5.doc
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Załącznik8.pdf