Gmina Pałecznica

mpzpUchwała nr VI/220/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 7 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pałecznica


Data uchwalenia: 2014-03-7
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-21

Zobacz treść planu (PDF).