mpzpUchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 marca 2002r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzbica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-05

Zobacz treść planu (PDF)