Gmina Budzów

mpzpUchwała nr XXIII/195/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w gminie Budzów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIII/196/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jachówka w gminie Budzów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-27

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXIII/197/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w gminie Budzów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-27

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXIII/198/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baczyn w gminie Budzów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIII/199/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego wsi Zachełmna w gminie Budzów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-27

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XV/129/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów we wsi Budzów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-18

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem określa się w   wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XII/98/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w gminie Budzów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-03

Renta planistyczna:

Dla terenu ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w   wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XI/90/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w gminie Budzów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-26

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem określa się w   wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr IV/35/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w gminie Budzów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-04

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednora-zową opłatę obowiązującą w przypadku zbycia nieruchomości na terenach objętych planem w wysokości 20% od wzrostu wartości.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w gminie Budzów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-04

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednora-zową opłatę obowiązującą w przypadku zbycia nieruchomości na terenach objętych planem w wysokości 20% od wzrostu wartości.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr IV/36/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów we wsi Budzów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-04

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę obowiązującą w przypadku zbycia nieruchomości na terenach objętych planem w wysokości 20% od wzrostu wartości.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXVII/276/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jachówka w gminie Budzów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-26

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem określa się w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXVII/277/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachełmna w gminie Budzów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-26

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem określa się w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXVII/278/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w gminie Budzów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-26

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem określa się w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXVII/274/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baczyn w gminie Budzów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-26

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem określa się w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXVII/275/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w gminie Budzów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-26

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem określa się w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXVII/273/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów we wsi Budzów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-26

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę obowiązującą w przypadku zbycia nieruchomości na terenach objętych planem w wysokości 20% od wzrostu wartości.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXVII/272/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów we wsi Budzów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-26

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem określa się w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXVII/276/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jachówka w gminie Budzów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-26

Zobacz treść planu (PDF).