Gmina Bystra-Sidzina

mpzpUchwała nr XXIII/149/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-29

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIII/148/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bystra.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-25

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bystra.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-02

Zobacz treść planu (PDF)