mpzpUchwała nr XXXI/343/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żarnówka w Gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-26

Zobacz treść planu (PDF)