mpzpUchwała nr XLI/573/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Osiedla Dąbrówka” w Tarnowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-08

Zobacz treść planu (PDF)