Gmina Kłaj

mpzpUchwała nr XXIV.165.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 4 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłaj obejmującego miejscowości: Kłaj, Łężkowice, Łysokanie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-19

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXIV.164.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 4 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłaj obejmującego miejscowości: Dąbrowa, Grodkowice, Targowisko.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIV.163.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 4 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłaj obejmującego miejscowości: Brzezie i Szarów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-16

Zobacz treść planu (PDF)