mpzpUchwała nr LXV/663/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej dla terenu w sąsiedztwie ul. Podłęskiej w Niepołomicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-11

Renta planistyczna:

W nawiązaniu do ustaleń aktualnie obowiązującego planu miejscowego dla terenów o symbolu 2PU ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn, zm.) - w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież