mpzpUchwała nr VII/88/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice, dla obszaru ścisłego centrum miasta Niepołomice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-26

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu:

1) dla terenów 1- 8 MU1, 1U2 – w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent;

2) wszystkie pozostałe wyznaczone tereny - w wysokości 1%, słownie jeden procent.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

centrum plan A4.1.jpg
centrum plan A4.2.jpg
centrum plan A4.3.jpg
centrum plan A4.4.jpg
centrum plan A4.5.jpg
centrum plan A4.6.jpg

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież