Województwo małopolskie

mpzpUchwała nr XXXVIII/403/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Dołuszyce


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXI/300/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 278/XXXIII/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna we wsiach: Białawoda, Łososina Dolna, Michalczowa, Skrzętla-Rojówka, Stańkowa, Świdnik, Tęgoborze, Witowice Dolne, Witowice Górne, Wronowice, Zawadka i Znamirowice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 279/XXXIII/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna we wsi Bilsko i Łososina Dolna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/322/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/321/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXI/239/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla obszaru wyznaczonego pod przebieg inwestycji celu publicznego - gazociągu wysokiego ciśnienia DN700/8,4MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Radziemice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-20

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 8/XXXIX/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpObwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Sułkowicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/391/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Radlna na obszarze Gminy Tarnów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/320/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Bukowina Tatrzańska przy ulicy Wierch Rusiński


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr L/661/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA – MAŁE ŻYWCZAŃSKIE” dla terenów drogi 2.KDL, procedowanego po wyroku NSA


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/376/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr V/56/03 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 09 kwietnia 2003 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/374/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie dotyczącym obszaru „Bębło-4”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/272/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Szymbark 1 działki Nr 2114/1, 2115, 2117


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXI/273/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany wzdłuż drogi krajowej Nr 7 w miejscowości Libertów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/225/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/283/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działki Nr 869/21, 869/22, 844/8 obr. 1 przy ul. Skotnickiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXX/291/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Muchówka w zakresie działki nr 807 oraz części działki nr 806/1


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXX/290/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży w zakresie działki nr 211


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-06

Zobacz treść planu (PDF).