mpzpUchwała nr XXIX/317/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nadarzyn w Gminie Nadarzyn - rejon „Stasinek”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.docx
Zalacznik3.docx