mpzpUchwała nr XXVII/278/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krakowiany w Gminie Nadarzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc