mpzpUchwała nr XXV/260/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 181/2 we wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-30

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc