mpzpUchwała nr XXII/223/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Walendów w Gminie Nadarzyn - rejon ”Rowu Marysińskiego”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-04

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc