mpzpUchwała nr XXII/221/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany w gminie Nadarzyn – Etap I.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-04

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc