mpzpUchwała nr XXII/220/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nadarzyn w gminie Nadarzyn - rejon Urzędu Gminy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc