mpzpUchwała nr XX/195/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rozalin w gminie Nadarzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-11

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.doc