mpzpUchwała nr XVI/150/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Strzeniówka w gminie Nadarzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-02

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc