mpzpUchwała nr IX/76//2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/510/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Walendów - Brzozowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-08

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf