mpzpUchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nadarzyn przy ulicy Żółwińskiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-02

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc